O naszej firmie

Kursów rysunku jest wiele. Tylko jeden prowadzą autorzy podręcznika „Podstawy Rysunku Architektonicznego i Krajobrazowego”. Pracownia Rysunku Odręcznego „Horyzont” przygotowuje do egzaminu z rysunku odręcznego na wszystkie uczelnie o profilu architektonicznym w Polsce. Działamy w Krakowie. Jesteśmy skuteczni.

Nasz podręcznik

Program kursu

Na jakie kierunki?

Pracownia Rysunku Odręcznego „HORYZONT” zaprasza na kursy rysunku przygotowujące do egzaminów wstępnych na następujące kierunki studiów:
Architektura i Urbanistyka (m.in. Politechnika Krakowska, Rzeszowska, Gliwicka, Wrocławska, Lubelska)
Architektura Krajobrazu (Politechnika Krakowska, KUL, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski)
Architektura Wnętrz (m.in. Politechnika Śląska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)

Pracownia prowadzi także kursy dla wszystkich chcących nauczyć się rysować, bądź poszerzyć swoje umiejętności w tej dziedzinie sztuki.

Na czym bazuje program kursu rysunku?

Na czym bazuje program kursu rysunku?
Wszystkie tematy stworzono w oparciu o wieloletnią praktykę, dzięki której udało się przygotować unikalny i wszechstronny program nauczania. Autorski podręcznik „Podstawy Rysunku Architektonicznego i Krajobrazowego” stanowi podstawę programową kursu.

Nasz program obejmuje wszystkie istotne zagadnienia i został przygotowany w taki sposób, by płynnie prowadzić ucznia od tematów podstawowych po projektowe.

Oprócz szeregu martwych natur (z wyobraźni i z natury), nasi uczniowie poznają:

- zasady perspektywy i kompozycji rysunku
- technikę rysunku odręcznego
- konstrukcję podstawowych brył geometrycznych oraz sposoby wykorzystania ich do tworzenia form skomplikowanych
- architekturę tradycyjną i historyczną
- zagadnienia z historii sztuki – architektury, malarstwa, rzeźby
- tematy egzaminacyjne z lat poprzednich
- zasady rysowania zieleni (rysunki drzew, krzewów, wody, wnętrz krajobrazowych, itp.)
- architekturę nowoczesną, wnętrza, wzornictwo przemysłowe
- podstawy projektowania i kompozycji architektonicznej
- zasady tworzenia rysunków plenerowych (tworzenie z natury elementów architektonicznych i krajobrazowych)
- a także szereg wskazówek dotyczących przygotowania się do samego egzaminu

Jednocześnie istnieje możliwość omówienia i rozwiązania problemów rysunkowych (perspektywicznych, graficznych, kompozycyjnych, dotyczących technik innych niż ołówek), które uczeń zgłosi indywidualnie.

Jak wyglądają zajęcia kursu rysunku?

Zajęcia w roku szkolnym (od września do czerwca) odbywają się
w soboty od 10.00 do 14.00

Zajęcia prowadzone są jednocześnie przez kilku prowadzących. Trwają po cztery godziny zegarowe, raz lub dwa razy w tygodniu (kurs intensywny). Pełny program kursu obejmuje naukę w okresie 20 miesięcy (4 semestry) lub 10 miesięcy (2 semestry). W razie konieczności istnieje możliwość skrócenia i zintensyfikowania okresu nauki.

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę od elementarnych zasad perspektywy, technik rysunkowych oraz kompozycji. Następnie program nauki jest dostosowywany w zależności od wybranego przez ucznia kierunku studiów, bądź indywidualnych preferencji.
Każde zajęcia zaczynają się wprowadzeniem do ćwiczenia i wyjaśnieniem problematyki zadania. W czasie zajęć przeprowadzane są wielokrotne korekty dotyczące wszystkich aspektów wykonywanego rysunku (kompozycji, grafiki, konstrukcji, itp.). Zajęcia kończą się wspólnym przeglądem wszystkich prac wykonanych w danym dniu oraz grupową dyskusją na ich temat.

Kto prowadzi kurs rysunku?

Nasi nauczyciele to zespół czynnych zawodowo architektów, architektów krajobrazu i grafików, absolwentów Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Więcej o naszej kadrze tu.

Co potrzebuję?

Pracownia zapewnia wszelkie pomoce dydaktyczne, materiały szkoleniowe, papier, deski podkładowe, etc. Uczeń zobowiązany jest jedynie do posiadania ołówków i gumki. W Strefie Ucznia, umieszczamy wiele dodatkowych materiałów dydaktycznych dostępnych tylko dla naszych kursantów. Można tam też otrzymać korektę zadania domowego.